Teisės aktai įgaliotiems asmenims

  1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Ketvirtoji knyga „Daiktinė teisė", ketvirtasis skirsnis „Bendrosios nuosavybės teisė" .
  2. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 
  3. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta LR aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. D1-895 
  4. Pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma, patvirtinta LR aplinkos ministro 2012-12-04 įsakymu Nr. D1-1047 
  5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961 
  6. Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. B1-196
  7. Administracinių nusižengimų kodekso 224,  349, 357-1, 359, 360, 366, 505 straipsniai.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-10, 14:18:29
Pastebėjai problemą? Pranešk!