Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą antikorupcinio sąmoningumo didinimas yra svarbi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos dalis.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama padėti viešojo sektoriaus subjektams kurti antikorupcinę aplinką ir prisidėti prie viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, gilinant jų žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą (toliau – e. mokymo platforma, platforma).

Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/.

Išklausius mokymus išduodami sertifikatai, liudijantys apie antikorupcinio sąmoningumo didinimą, kurie gali būti prilyginti kvalifikacijos kėlimui.

Kurkime skaidrią aplinką kartu!

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS LAIDŲ CIKLAS

Įvadinė paskaita. Įvadinėje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama korupcijos sąvoka, įvardijami korupciniai nusikaltimai ir esminiai jų bruožai.

Dovanų politika. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama dovanos sąvoka, kaip atskirti dovaną nuo kyšio, akcentuojama kokie teisės aktai draudžia priimti dovanas bei galimos leidžiamų dovanų išimtys.         Testas „Ar mokate atskirti dovanas nuo kyšių?“         VTEK rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimo.

 Interesų konfliktai. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariamos interesų konflikto ir su juo tiesiogiai susijusių reiškinių sąvokos, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 m. duomenys, akcentuojami su nepotizmu susiję klaidingi įsitikinimai, pateikiamos rekomendacijos interesų konfliktų ir nepotizmo rizikos valdymui.

           VTEK mokomieji vaizdo klipai.            VTEK rekomendacijos dėl apribojimų dirbti ir atstovavimo apribojimo įgyvendinimo.

 Viešieji pirkimai. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama viešojo pirkimo sąvoka, apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Eurobarometras Nr. 482: Verslo požiūris į korupciją ES“ 2019 metų duomenys, detalizuojama viešųjų pirkimų sistema ir aktuali statistika Lietuvoje, išsamiai pateikiamos aktualiausios korupcijos rizikos konkrečiuose viešųjų pirkimų vykdymo etapuose. Vaizdo paskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos leidžiančios užtikrinti sėkmingus ir skaidrius viešuosius pirkimus.

 Pranešėjų apsauga. Vidinis pranešimų kanalas. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariamos informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmenis ir pranešėjo sąvokos. Paskaitoje taip pat detalizuojami informacijos pateikimo būdai, vidinio ir išorinio informacijos pateikimo kanalų skirtumai bei kaip sėkmingai užtikrinti pranešėjų apsaugą įstaigoje. Vaizdo paskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos leidžiančios užtikrinti sėkmingus ir skaidrius viešuosius pirkimus.   

 Tarptautinis papirkinėjimas. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama, kas yra tarptautinis papirkinėjimas (angl. foreign bribery). Paskaitoje taip pat akcentuojamas Lietuvos verslo vaidmuo siekiant užkirsti kelią tarptautiniam papirkinėjimui. Paskaita aktuali viešojo ir privataus sektoriaus atstovams bei visiems, kurie domisi antikorupcinio sąmoningumo didinimu.

 Sveikatos apsauga. Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Transparency International“ Pasaulinio korupcijos barometro 2021 metų duomenys, detalizuojamos pagrindinės korupciją sveikatos apsaugoje lemiančios priežastys ir dažniausiai identifikuojamos korupcijos rizikos. Vaizdo paskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos leidžiančios užtikrinti didesnį skaidrumą sveikatos apsaugos įstaigose, ypač santykiuose tarp gydytojų ir pacientų. Paskaita aktuali viešojo ir privataus sektoriaus atstovams bei visiems, kurie domisi antikorupcinio sąmoningumo didinimu.

  2023 m. kovo 7 d. Molėtų rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovams paskaitos metu buvo  pristatyti naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis, korupcijos rizikos ir jų veiksnių identifikavimo galimybės ir pavyzdžiai. Renginio pristatymas.

 2023 m. balandžio 12 d. Molėtų rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovams Antikorupcinio švietimo mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Dovanų politika“. Renginio pristatymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-04, 19:26:12
Pastebėjai problemą? Pranešk!