Praneškite apie korupciją

Molėtų rajono savivaldybė siekdama didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę bei gyventojų pasitikėjimą, įgyvendina korupcijos priemones, kurios padeda užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę, o svarbiausia – teisėtą Savivaldybės veiklą.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencijos tikslas – nustatyti ir šalinti korupcijos priežastis bei sąlygas, viešinti visus korupcijos atvejus, įtraukti į šių neteisėtų veikų prevenciją gyventojus, visuomeninės organizacijas, sudaryti visuotino nesitaikstymo, nepakantumo ir absoliučios netolerancijos aplinką bet kokioms korupcijos apraiškoms, tuo atgrasyti  asmenis nuo tokių veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

- kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas;

- nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu;

- kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Molėtų rajono savivaldybės administracija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Asmenys, norintys pateikti informaciją – prašymus, skundus, pranešimus apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje gali:

  • pranešti anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje.
  • Apie korupcijos apraiškas anonimiškai galite pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę  Molėtų rajono savivaldybės administracijoje - vyriausiajai specialistei Sigitai Saugūnienei  8 383 42642 (darbo valandomis) arba el. paštu: [email protected] (visą parą). SVARBU! Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
  • Vardą, pavardę;
  • Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • Darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas , Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Asmens pageidavimu Molėtų rajono savivaldybės administracija garantuoja jo anonimiškumą.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • faksu (8 5) 266 3307;
  • Bei galite pateikto pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą arba užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir siųsti elektroniniu paštu [email protected]
  • Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-22, 10:01:44
Pastebėjai problemą? Pranešk!