Vadovaujančių darbuotojų, pirkimo komisijų narių ir iniciatorių deklaracijos

Vadovaujančių Savivaldybės administracijos darbuotojų, pirkimų komisijos narių, iniciatorių ir organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijas rasite čia

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų paieška vykdoma įvedant asmens vardą, pavardę ir darbovietės juridinio asmens kodą (188712799).

Turto deklaracijos skelbiamos vadovaujantis LR gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 str. nustatyta tvarka centrinio mokesčio administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos) interneto svetainėje. VMI gyventojų turto deklaracijų paieškoje reikia įvesti vardą, pavardę ir pareigybių grupę.

  Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuolatinę viešųjų pirkimų komisija:

Aldona Rusteikienė       

Turto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė), jos nesant – Rimvydas Pranskus, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Deimantė Narušienė      

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Simonas Ališauskas     

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, jo nesant – Dainius Zaleckas, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ignas Dirma                 

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas, jo nesant – Simonas Bogušinskas Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas;

Remigijus Tamošiūnas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, jo nesant – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Žalienė;

 1. Nepriekaištingos reputacijos, nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimus atitinkantys pirkimo iniciatoriai:

2.1. Živilė Žalienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, jai nesant – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Dovilė Sabalinkė;

2.2. Vilma Bačiulė, vyriausioji specialistė - jaunimo reikalų koordinatorė;

2.3. Miglė Bareikytė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja;

2.4. Rasa Karūžaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, jos nesant – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jūratė Dilienė;

2.5. Rūta Maigienė, Finansų skyriaus vedėja, jos nesant – Finansų skyriaus specialistė Vida Verikienė;

2.6. Gintautas Matkevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas, jo nesant –  Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Kralikevičius;

2.7. Gediminas Putvinskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, jo nesant –  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Dimindavičiūtė;

2.8. Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, jos nesant – Turto skyriaus vyriausioji specialistė Vanda Aleksiejūnienė;

2.9. Irena Sabaliauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja, jos nesant – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Tamošiūnienė;

2.10. seniūnijų seniūnai;

2.11. Vladimiras Suchodumcevas, Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas, jo nesant – Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gylienė;

2.12. Rimantas Šavelis, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas, jo nesant – Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus;

2.13. Remigijus Tamošiūnas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;

2.14. Danius Židonis, vyriausiasis  specialistas.

 1. pirkimo organizatorius mažos vertės pirkimams vykdyti, kurių numatoma sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 7000 eurų (be PVM):

3.1. Vanda Aleksiejūnienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė;

3.2. Kristina Andreikėnienė, Turto skyriaus specialistė;

2.3. Skaistė Navikienė, Suginčių seniūnijos ūkio plėtros specialistė;

3.4. Vilma Bačiulė, vyriausioji specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė;

3.5. Simonas Bogušinskas, Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas;

3.6. Marytė Baranauskienė, Videniškių seniūnijos specialistė;

3.7. Miglė Bareikytė, vyriausioji specialistė – savivaldybės gydytoja;

3.8. Jovita Balandavičienė, Socialinės paramos skyriaus užimtumo atvejo vadybininkė;

3.9. Lina Žarinovienė, Joniškio seniūnijos specialistė;

3.10. Kęstutis Grainys, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

3.11. Zita Ilgevičienė, Dubingių seniūnijos specialistė;

3.12. Augustas Jankus, Bendrojo skyriaus ūkvedys;

3.13. Inga Jurčenko, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

3.14. Arvydas Jurkšaitis, Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

3.15. Rita Juronienė, Alantos seniūnijos specialistė;

3.16. Rita Kavaliauskaitė, Socialinės paramos skyriaus specialistė;

3.17. Vytautas Kralikevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

3.18. Lina Leišytė, Turto skyriaus specialistė;

3.19. Janina Leišienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė;

3.20. Regina Masalienė, Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistė;

3.21. Saulius Maželis, Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus kompiuterių tinklo inžinierius;

3.22. Aurelija Pacevičienė, Balninkų seniūnijos specialistę;

3.23. Rimvydas Pranskus, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

3.24. Aldona Pušinienė, Čiulėnų seniūnijos specialistė;

3.25. Gražina Repečkienė, Luokesos seniūnijos specialistė;

3.26. Dovilė Sabalinkė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė;

3.27. Arūnas Siminkevičius, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

3.28. Nijolė Stalnionienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

3.29. Aleksas Strumila, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas;

3.30. Svetlana Sukackienė, Giedraičių seniūnijos specialistė;

3.31. Zoja Suchodumceva, Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė;

3.32. Asta Tamošiūnienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;

3.33. Irena Tarvydienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

3.34. Ramutė Vasaravičienė, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja;

3.35. Vida Verikienė, Finansų skyriaus specialistė;

3.36. Ugnė Vytaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė;

3.37. Eglė Vasiulienė, Mindūnų seniūnijos ūkio plėtros specialistė;

3.38. Dainius Zaleckas, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;  

3.39. Daiva Gylienė, Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vyriausioji specialistė;

3.40. Virginija Žalienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

3.41. Nijolė Žemčiugovienė, Inturkės seniūnijos specialistė;

3.42. Danius Židonis, vyriausiasis specialistas;

3.43. Gintautas Žiukas, Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;  

3.44. Renata Žukauskienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė.

 1. pirkimo organizatorius mažos vertės pirkimams vykdyti:

4.1. Simonas Ališauskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas;

4.2. Ignas Dirma, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas;

4.3. Deimantė Narušienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

4.4. Valė Verikienė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė.

 1. Vadovaujančių savivaldybės administracijos darbuotojų:
  • Meras Saulius Jauneika;
  • Mero patarėjas Steponas Šanteriovas;
  • Mero patarėja Vaida Saugūnienė;
  • Mero patarėjas Paulius Valentinavičius;
  • Mero patarėjas Valentinas Stundys;
  • Administracijos direktorius Sigitas Žvinys.
 2. Seniūnai:
  • Dalia Žygelienė – Alantos seniūnė;
  • Virginija Pusvaškienė – Balninkų seniūnė;
  • Danguolė Telksnienė – Čiulėnų seniūnė;
  • Kęstutis Kaminskas – Dubingių seniūnas;
  • Vilius Nalivaika – Giedraičių seniūnas;
  • Almutė Navickienė – Inturkės seniūnė
  • Rimantas Verbaitis – Joniškio seniūnas;
  • Silvija Šulskutė – Luokesos seniūnė;
  • Jūratė Vyšniauskienė- Mindūnų seniūnė;
  • Nijolė Jauneikienė – Suginčių seniūnė;
  • Genovaitė Mozūrienė – Videniškių seniūnė.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-31, 10:20:56
Pastebėjai problemą? Pranešk!