Dovanų politika

Darbuotojų Elgesio kodeksas

Skaidrumo atmintinė darbuotojams

Skaidrumo atmintinė interesantams

Dovanų politika

2023 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijoje nebuvo gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, dovanų skirtų reprezentacijai, kurių vertė didesnė nei 150 eurų.

Molėtų rajono savivaldybės administracijoje registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų.
Darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos užpildo Pranešimo apie gautą ar teiktą dovaną formą ir informuoja administracijos vyriausiąjį specialistą, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą el. paštu [email protected]  ir jam perduoda šią dovaną.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11d. įsakymu Nr. B6-1295 sudaryta Molėtų rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo komisija.
2022 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijoje nebuvo gautų dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, dovanų skirtų reprezentacijai, kurių vertė didesnė nei 150 eurų.

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas

Priimdami draudžiamas dovanas viešojo sektoriaus atstovai kelia visuomenei abejonių savo veiklos skaidrumu. Kada dovaną ar paslaugą galima priimti, o kada ne – tokias rekomendacines gaires pateikė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Jos rengtos vadovaujantis šalyje galiojančia teise ir aukščiausiems skaidrumo standartams pritariančių tarptautinių organizacijų bei institucijų – tokių kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė, Europos Komisija – bei užsienio šalių praktika.

Rekomendacinės gairės

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-31, 10:11:21
Pastebėjai problemą? Pranešk!