Informacijos apie asmenį rinkimas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį“.

Molėtų rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį“.

Prašymų formos:

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-23, 15:42:17
Pastebėjai problemą? Pranešk!